سفارش تبلیغ
صبا

سماء الإسلام

جام مانده‌ایم و شرح دل ما خجالت است

زائر شدن، پیاده یقینا سعادت است

ویزا، بلیط کرب و بلا مال خوب هاست

سهم چو من پیامک «هستم به یادت» است


ارسال شده در توسط جواد سپهری نیا

مکن کاری که بر پا سنگت آیو...... جهان با این فراخی تنگت آیو

چو فردا نامه خوانان نامه خونند
....... 
تو وینی نامه‌ی خود ننگت آیو


ارسال شده در توسط جواد سپهری نیا


ارسال شده در توسط جواد سپهری نیا

یاد سهراب بخیر.... !

آن سپهری که تا لحظه خاموشی گفت:

تو مرا یاد کنی یا نکنی

باورت گر بشود گر نشود

حرفی نیست

اما،

نفسم می گیرد

در هوایی که نفسهای تو نیست


ارسال شده در توسط جواد سپهری نیا

ای آب فرات از کجا می آیی؟ ناصاف ولی چه با صفا می آیی ..

خود را نرساندی به لب خشک حسین.. دیگر به چه رو به کربلا می آیی..

السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین


ارسال شده در توسط جواد سپهری نیا